Wytoczenie powództwa o zapłatę

Wytoczenie powództwa o zapłatę p-ko zadłużonemu właścicielowi nie stanowi czynności przekraczającej zwykły zarząd nieruchomością wspólną orzekł w dniu 19 października 2013 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt: III CZP 42/13).

Orzeczenie zapadło w związku z pytaniem prawnym skierowanym przez Sąd Okręgowy w Legnicy, który w toku rozpoznawania sprawy powziął następujące wątpliwości w zakresie stosowania art. 22 ustawy o własności lokali:

"Czy wystąpienie przez wspólnotę mieszkaniową z pozwem przeciwko członkowi tej wspólnoty o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających takiego członka kosztów na rzecz wspólnoty, wynikających z art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. 2000, Nr 80, poz. 903 ze zm.), stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 22 ust. 2 tej ustawy?"

Nasz adres:

ul. Podkomorzego 40A
83-000 Pruszcz Gdański

Nasze telefony:

+48 531 539 769
+48 607 451 509

Nasz email:

kontakt@podkomorzy.com
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © All Rights Reserved klucz Podkomorzy 2013 | projekt: zinkstudio