Planowanie zarządzania nieruchomością

Zajmujemy się planowaniem zarządzania nieruchomością.

Wykonujemy takie czynności, jak:

  • analiza uwarunkowań danej nieruchomości

Dokonujemy opisu stanu prawnego, technicznego i ekonomiczno-finansowego nieruchomości. Zwracamy uwagę na każdy szczegół.

  • określenie indywidualnego planu zarządzania nieruchomością z zarządem danej wspólnoty

Plan zarządzania stanowi podstawę strategicznego zarządzania. Określa się w nim cele. Dokument uwzględnia wszelkie szczegółowe dane odnośnie dotyczące konkretnej nieruchomości, a także jej otoczenia.

  •  organizowanie struktury formalnoprawnej dla nowo powstałych wspólnot mieszkaniowych

Czynności w tym zakresie obejmują formalności związane z uzyskaniem numeru REGON i NIP, otwarciem rachunku bankowego, a także zawarcie umów z usługodawcami, podjęcie niezbędnych uchwał i przejęcie dokumentacji budowlanej od dewelopera.

  • egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na budynek
  • przeprowadzenie odbioru nieruchomości od poprzedniego zarządcy: przejęcie dokumentacji prawnej, finansowej, technicznej na postawie pisemnego protokołu

Rzetelnie sprawdzamy przekazaną dokumentację. Jeśli zachodzi taka konieczność, prowadzimy negocjacje w celu uzyskania brakujących dokumentów. Informujemy zarząd wspólnoty o ewentualnych nieprawidłowościach.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Współpracujący ludzie