Nadzór nad eksploatacją nieruchomości

Oferujemy nadzór nad eksploatacją nieruchomości.

Wykonywane przez nas czynności to:

  • utrzymanie nieruchomości w należytym stanie, zgodnie z jej przeznaczeniem
  • zlecanie przeprowadzania kontroli technicznej, okresowej, a także specjalistycznych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • informowanie zarządu wspólnoty o wnioskach i zaleceniach pokontrolnych
  • sprawowanie kontroli i nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku, nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości oraz usuwaniem awarii i ich skutków
  • uczestnictwo w odbiorach prac remontowych i modernizacyjnych
  • prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji technicznej obiektu
  • ubezpieczenie części wspólnych nieruchomości i urządzeń technicznych należących do wyposażenia nieruchomości
  • przygotowanie i zbieranie ofert prac remontowo-budowlanych i innych usług dla wspólnoty
  • sprawdzanie utrzymania czystości części wspólnych budynku i terenów zewnętrznych przynależnych do nieruchomości

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

Nowoczesny budynek