Zarządzanie finansami wspólnot mieszkaniowych

Zajmujemy się zarządzaniem finansami wspólnot mieszkaniowych. Zakres czynności ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem.

Usługa może obejmować:

 • przygotowanie do zawierania umów
 • zmiany i rozwiązywanie umów związanych z właściwym działaniem wspólnoty mieszkaniowej
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o uchwałę współwłaścicieli lokali w nieruchomości
 • prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy wspólnoty; przygotowanie do autoryzacji /podpisywanie przelewów bankowych
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed instytucjami zewnętrznymi w zakresie obowiązujących umocowań prawnych
 • przesądową windykację należności właścicieli lokali na podstawie zapisów uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 • rozliczanie zaliczek na media, zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz fundusz remontowy
 • rozliczanie opłat specyficznych dla danej nieruchomości (antena zbiorcza, dźwig osobowy)
 • sporządzanie raportów z realizacji budżetu danej wspólnoty
 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rachunków
 • wystawianie zaświadczeń dla mieszkańców
 • planowanie prac naprawczych i uwzględnianie ich w budżecie wspólnoty

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Równowaga